Tjänster .::. Ullerteg Motivation & Handledning 

Hur kan jag hjälpa er?

Mitt mål är att ge en anpassad utbildning som är precis vad just ni behöver. Nedan ser ni några områden som jag utbildar och handleder i.

Introduktion

Introduktion till MI - presentation av MI där deltagarna ges information om centrala delar i MI.

  • Grundutbildning

    Centrala delar i utbildningen är förhållningssätt, kommunikation och strategier i MI. Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar. Från 3 dagar och längre, inklusive återkoppling/feedback på eget inspelat samtal.

  • Avancerad utbildning

    Kursen är en fortsättning på grundkursen i MI och innehåller en högre grad av praktiska övningar med större deltagaransvar än på tidigare nivå. Från 3 dagar och längre, inklusive återkoppling/feedback på eget inspelat samtal.

  • Metodstöd, handledning

    Teori, samtalsövningar, reflektion av egen tillämpning av MI, kodning av samtal (korta eller längre sekvenser), filmsekvenser osv. Detta utifrån olika fokus i MI, vad som är utmaningar/dilemman i arbetet och på vilken nivå lärandet bör ligga på.

MET - Motivational Enhancement Therapy

MET är en motivationshöjande psykosocial behandling. Den rekommenderas i Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014, vid missbruk och beroende av alkohol. Anpassningar av MET har också med framgång använts vid till exempel narkotikamissbruk hos ungdomar under 18 år.

MET utgår från en manual och genomförs under 3-5 samtal. Samtalen innehåller kartläggning, feedback på kartläggning och uppföljande motiverande samtal. Utbildning i Motiverande samtal (MI) är därför en god grund för utbildning i MET.

Utbildning i MET-utbildningen pågår under 3 dagar.

Handledning - individuell eller i grupp

Handledning syftar till att komma till insikt, få syn på och upptäcka saker i ärenden/samarbete/hos sig själv med hjälp av reflektion. Reflektion kräver tid att fördjupa sig i olika frågor och kan se ut på olika sätt beroende på behov och förutsättningar. Handledningen kan vara professionsutvecklande, personalstödjande eller verksamhetsinriktad.

Hör av er för förfrågan och diskussion om vad som kan passa era behov!